Aktualności

Rozlicz się elektronicznie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy zachęca: Rozlicz się elektronicznie

 

- wejdź na stronę www.e-deklaracje.gov.pl i rozlicz zeznanie elektronicznie, formularz poprowadzi cię krok po kroku bez wychodzenia z domu,

- PFR – wejdź na stronę Portalu podatkowego i skorzystaj z usługi Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, system wypełni formularz, Ty uzupełnisz dane,

- PIT-WZ – złóż wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez Portal Podatkowy. Urząd wypełni za ciebie PIT-37, ty go zatwierdzisz lub odrzucisz,

- przyjdź do Urzędu i złóż zeznanie elektronicznie sam lub z pomocą pracownika przy specjalnie przygotowanym dla ciebie stanowisku komputerowym na Sali obsługi podatnika.

Sołtysi świętowali w Teatrze Wielkim w Łodzi

Właśnie w Teatrze Wielkim przeprowadzony został Dzień Sołtysa Województwa Łódzkiego. Blisko 1200 sołtysów z województwa łódzkiego obchodziło w niedzielę Dzień Sołtysa. Spotkanie odbyło się z inicjatywy marszałka Witolda Stępnia oraz Stowarzyszenia Sołtysów z prezesem Janem Tobiaszem na czele.
W województwie łódzkim jest blisko 3500 sołectw. Wszyscy sołtysi obecni na uroczystości otrzymali okolicznościową odznakę. Wręczone zostały także nagrody w konkursie wojewódzkim „Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa”. Po części oficjalnej wystąpili artyści Teatru Wielkiego z koncertem „New York, New York” oraz orkiestra dęta z Poddębic.

 

11 marca - Dzień Sołtysa

Wszystkim Sołtysom i Radom sołeckim
z okazji z okazji Dnia Sołtysa
składamy najszczersze życzenia,
wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
Wytrwałości i odwagi w realizowaniu zadań,
pozytywnej energii i przyjaznych ludzi,
z którymi przyjdzie się Państwu spotkać
życzą:
Krzysztof Lisiecki - Wójt Gminy Piątek,
Urszula Kacperska - Przewodnicząca Rady Gminy,
Radni Gminy Piątek,
Renata Lepalczyk - Sekretarz Gminy Piątek,
Pracownicy Urzędu Gminy Piątek.

Tags: 

Bezpłatne konsultacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Powiat łęczycki oraz Stowarzyszenie Wsparcie społeczne Ja-Ty-My zapraszają na bezpłatne konsultacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 12:00 - 15:30 do Starostwa Powiatowego w Łęczycy.
Terminy spotkań:
15.03.2018
05.04.2018
19.04.2018
17.05.2018
07.06.2018
21.06.2018
05.07.2018
19.07.2018
Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu - 24 388 72 31 lub 510 048 638

Tags: 

Półfinały Wojewódzkie w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców z udziałem drużyn z Piątku

W środę, 7 marca 2018 r. w Pabianicach odbyły się Półfinały Wojewódzkie w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców. Wśród dziewcząt udział wzięły następujące szkoły: SP.16 w Pabianicach, Gimnazjum w Piątku, SP nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim, natomiast wśród chłopców: Gimnazjum w Piątku i Zespół Szkół Ogólnokształcących im. św Wincentego a Paulo w Pabianicach.
Po zaciętej rywalizacji oraz grze fary-play drużyny uplasowały się na następujących miejscach:
Dziewczęta:
I miejsce – Pabianice
II miejsce – Aleksandrów Łódzki
III miejsce - Piątek

Chłopcy
I miejsce – Pabianice
II miejsce - Piątek

Opiekunem uczniów Gimnazjum z Piątku był pan Krzysztof Korzewski.
Uczniowie reprezentujący Gimnazjum z Piątku to: Martyna Czubalska, Jatczak Kinga, Jatczak Patrycja, Roksana Sadłowska, Paulina Kaźmierak, Angelika Grzelak, Wiktoria Piechuta, Weronika Kunowska, Mateusz Bartosiak, Filip Grzelak, Tomasz Włodarczyk, Konrad Karolak, Bartłomiej Matusiak, Adrian Bartczak, Tomasz Skowron, Mateusz Burzyński, Dawid Bartosik.
tekst i foto: Gimnazjum w Piątku

Magiczne słowa proszę, dziękuję, przepraszam - czyli teatrzyk w Czernikowie

W dniu 6 marca 2018r. do Szkoły Podstawowej w Czernikowie zawitał Teatr Profilaktyki - Edukacja i Animacja "Magik" z Białegostoku.
Dwie utalentowane aktorki przedstawiły społeczności szkolnej perypetie księżniczki Karoliny - specjalistki od wszystkiego.
Zaprezentowanie tej zabawnej historii miało na celu utrwalenie wśród uczniów umiejętności używania zwrotów grzecznościowych, w tym także trzech magicznych słów - proszę, przepraszam, dziękuję. Ponadto, zwroty akcji w życiu księżniczki uzmysłowiły dzieciom jak istotne jest mówienie prawdy, życie ze sobą w zgodzie, bycie wiernym swoim zasadom. Tak pięknie być człowiekiem.
tekst i foto: SP w Czernikowie

Wizyta studyjna delegacji z Ukrainy w Piątku

W środę, 7 marca w Gminie Piątek gościła piętnastoosobowa delegacja ukraińskich dyrektorów szkół, kierowników wydziałów oświaty i ośrodków metodycznych oraz nauczycieli z obwodu charkowskiego. wizyta studyjna gości z Ukrainy przygotowana została we współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej Solidarity Fund Pl. Głównym celem wizyty było poznanie przez naszych wschodnich sąsiadów zasad funkcjonowania oświaty na poziomie gminnym.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania z przedstawicielami władz samorządowych Gminy Piątek i dyrektorami placówek oświatowych. Wójt Gminy - p. Krzysztof Lisiecki powitał przybyłych gości oraz przedstawił zagadnienia dotyczące historii, gospodarki, środowiska i życia społecznego gminy środka Polski. Wystąpienie Wójta zilustrowane było materiałem zdjęciowym, dzięki któremu goście odbyli wirtualną podróż po naszej gminie. Następnie zagadnienia związane z funkcjonowaniem oświaty przedstawił p. Mariusz Pawłowski - kierownik Gminnego Centrum Usług Wspólnych. Goście zadawali wiele pytań dotyczących wdrożonych na szczeblu gminnym rozwiązań problemów funkcjonowania oświaty, dowozu dzieci do szkół, ogrzewania budynków szkolnych, zajęć pozalekcyjnych itp.
Na zakończenie pobytu w Urzędzie Gminy goście otrzymali zestawy z pamiątkami i gadżetami związanymi z naszą gminą.
Kolejnym etapem wizyty studyjnej delegacji z Ukrainy były odwiedziny w Szkole Podstawowej i Gminnym Przedszkolu w Piątku. Panie dyrektorki - Krystyna Grabowska i Joanna Przybylak oprowadziły gości po gmachu szkoły, hali sportowej i przedszkolu. Nasze placówki oświatowe wywarły na gościach duże wrażenie. Funkcjonujące w placówkach rozwiązania dotyczące np. nauki, bezpieczeństwa dzieci, zajęć i form relaksu podczas przerw spotkały się z uznaniem. Na zakończenie wizyty w szkole przy kawie, herbacie i cieście dyskutowano o oświacie.
Na zakończenie wizyty w Piątku goście spotkali się na Rynku, gdzie po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia, otrzymali certyfikaty potwierdzające pobyt w Geometrycznym Środku Polski.

Tags: 

8 marca - Dzień Kobiet

Wszystkim wspaniałym Paniom
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia,pomyślności i samych pięknych dni w życiu.
Życzymy Wam by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze
i byście zawsze czuły się doceniane.

Krzysztof Lisiecki - Wójt Gminy Piątek,
Radni Gminy Piątek,
Pracownicy Urzędu Gminy Piątek

Tags: 

Karta Dużej Rodziny w wersji elektronicznej

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej - karta plastikowa i elektronicznej - aplikacja na urządzenia mobilne mKDR (smartfony).
Uzyskanie karty w wersji elektronicznej jest znacznie szybsze od wersji tradycyjnej. Dzięki dedykowanej aplikacji korzystanie z karty jest możliwe przed upływem 24 godzinach od jej przyznania przez organ bez konieczności oczekiwania na wydruk wersji tradycyjnej.
Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek (wersja papierowa – zaznaczając w nim odpowiednie pole) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku lub z wykorzystaniem portalu Emp@tia.
Uzyskanie wersji elektronicznej Karty uzależnione jest od podania przez wnioskodawcę numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Przedmiotowe dane są niezbędne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację Karty na urządzeniu mobilnym. Przyznanie karty w formie elektronicznej wiążę się z otrzymaniem na adres e-mail numeru Karty. Na telefon przyjdzie również SMS z jednorazowym hasłem do zalogowania się w aplikacji. Aplikację należy pobrać z Google Play lub Apple Store.
Zarówno osoby już posiadające kartę, jak i osoby dopiero ubiegające się o nią mogą złożyć wniosek o kartę w formie tradycyjnej lub elektronicznej, jak również z obu tych formach. Z kart można korzystać równolegle.
Warto jednak pamiętać, że wybranie drugiej formy Karty w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązać się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł za każdego członka rodziny – wyjątek stanowi sytuacja, w której członek rodziny wielodzietnej do 31 grudnia 2017 roku złożył wniosek o tradycyjną (tj. plastikową) Kartę Dużej Rodziny, a wniosek o dodatkową formę Karty w postaci elektronicznej – do 31 grudnia 2019 r.

Tags: 

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

„Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:
- promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
- wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
- zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
- umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz prywatne przedsiębiorstwa.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?
Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego

Jakie są korzyści z posiadania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?
Karta upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu, których wykaz znajduje się na niniejszej stronie (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/ Aktualny Katalog Ulg) lub na stronach internetowych www.bip.rcpslodz.pl, www.bip.lodzkie.pl
Karta wydawana jest bezpłatnie i jest bezterminowa

Jakie są warunki otrzymania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?
- złożenie wniosku

Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?
Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel.: 42 203 48 78 Godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00
Karta wydawana jest w terminie do 15 dni roboczych. Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty pod adresem wskazanym we wniosku. Odbioru karty może dokonać Wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia za okazaniem dowodu tożsamości. Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/Wnioski i inne dokumenty) lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
tekst i foto: lodzkie.pl

Tags: 

Strony

Subskrybuj Articles

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie