Sołectwa

Balków - Gawryszczak Beata
Bielice - Kulawczyk Mariola
Boguszyce - Jóźwiak Katarzyna
Czerników - Krysiak Waldemar
Goślub - Piłacik Danuta
Górki Łubnickie - Kaźmierak Wojciech
Górki Pęcławskie - Miszczak Karol
Janowice - Jóźwiak Dariusz
Janków - Orądki - Struszczak Ilona
Jasionna - Matusiak Monika
Konarzew - Garus Stanisław
Krzyszkowice - Białkowska Danuta
Łęka - Kluska Dariusz
Łubnica - Garus Barbara
Mchowice - Błaszczyk Paweł
Michałówka - Owczarek Bogdan
Mysłówka - Antczak Paulina
Orenice - Mikołajczyk Wiesław
Piaski - Leżajna - Wacławiak Andrzej
Pęcławice - Magdalena Zachorska
Piątek - Stawiński Józef
Piekary - Borczyński Waldemar
Pokrzywnica - Węglewski Krzysztof
Rogaszyn - Piechuta Sylwia
Sułkowice Pierwsze - Kasica Mariusz
Sułkowice Drugie - Różalski Józef
Śladków Podleśny - Adamski Eugeniusz
Śladków Rozlazły - Witczak Jacek
Sypin - Borowiec - Dudka Marianna
Witów - Tomczak Mariusz
Włostowice Wieś - Leśniewski Henryk
Włostowice - Parcele - Rosiński Radosław
Żabokrzeki - Gładysz Tadeusz

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie