Urszula Kacperska

Przewodnicząca Rady Gminy

Okręg wyborczy nr 8.
Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Piątek – pok. nr 1, w poniedziałki, w godz. 9:00 – 11:00

Back to top