Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w Czernikowie

Od października bieżącego roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie przez psychologa szkolnego realizowany jest z uczniami klas II-VII program: ,,Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Ma on na celu uczenie optymizmu, rozwijanie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie postaw i cech charakteru sprzyjających uczeniu się, budowaniu dobrych relacji z innymi i wychowaniu w duchu wartości. Program składa się z 10 części i na każdą z nich należy poświęcić 3 spotkania.

Realizacja programu: ,,Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” powinna przyczynić się do radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.
tekst i foto: SP w Czernikowie

Back to top