Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Badanie satysfakcji mieszkańców w związku z działającym w gminie posterunkiem Policji

Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie wsparcia w realizacji celów prowadzonej przez NIK kontroli planowej nr P/23/029 „Funkcjonowanie posterunków Policji”. Czynności kontrolne wykonywane są w okresie od czerwca do października 2023 r. i obejmują m.in. badanie świadomości i satysfakcji mieszkańców w związku z działającym na terenie gminy posterunkiem Policji, a także ich osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami oraz poczucia bezpieczeństwa.

Dla uzupełnienia badanego obszaru Departament prosi mieszkańców miasta i gminy o podzielenie się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji.

https://zapytania.nik.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=POSTERUNEK – link należy skopiować do dowolnej przeglądarki

Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane i zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień.
Termin wypełniania ankiety upływa w dniu 15 października 2023 r.

Translate/Перекладач
Skip to content