Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy dla dorosłych

Chcesz szybko zdobyć uprawnienia do przejęcia gospodarstwa?

Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku prowadzi nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy – kwalifikacja ROL.04. – prowadzenie produkcji rolniczej.

Kształcenie trwa 2 semestry i odbywa się w systemie zaocznym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień/październik 2020 r.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikację ROL.04, nabędzie uprawnienia do korzystania ze wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia świadectwa ukończenia ostatniej szkoły
  • podanie (formularz do pobrania w sekretariacie szkoły)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Szczegółowe informacje i zapisy – ZSMR w Piątku, ul. Kutnowska 19, 99-120 Piątek, tel. 24 389 41 00

 

Back to top
Skip to content