Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

BON – apetyt na rozwój

Skorzystaj  z dofinansowania szkoleń, doradztwa lub studiów podyplomowych o dowolnej tematyce i zakresie – wszystkie usługi szkoleniowe zależne są tylko od Państwa aktualnego zapotrzebowania

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A  jako partner Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt zatytułowany ,,Bon – apetyt na rozwój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Jest to program mający na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorstw z sektora MŚP mających swoją siedzibę, odział lub filię na terenie województwa łódzkiego.

Wsparcie polega na przyznaniu bonów rozwojowych, które przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć na przeszkolenie swoich pracowników i siebie.

Dofinansowanie wynosi
– 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych
– 70% dla średnich przedsiębiorstw
– maksymalnie 3000 zł na 1 pracownika (wraz z wkładem własnym)
– maksymalnie 30 000 zł na 1 przedsiębiorstwo (wraz z wkładem własnym)

Każdy Bon rozwojowy posiada określoną datę ważności 2 miesięcy oraz wartość 60 zł.

Jednakże jeden Bon rozwojowy uprawnia do skorzystania z:

– 1 godziny usługi szkoleniowej lub,
– ½ godziny usługi doradczej lub,
– 3 godzin studiów podyplomowych

My oferujemy możliwość skorzystania z jednego lub z kilku szkoleń do limitu 50 godzin na osobę

Każdy z pracowników może realizować szkolenie o innej tematyce

Natomiast nie ma obowiązku aby tematyka tych szkoleń była związana z działalnością firmy może być całkowicie dowolna

Przedsiębiorca samodzielnie dokonuje wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)   https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wybierając usługę należy zwrócić uwagę, że dofinansowane w ramach projektu są te usługi, które oznaczone są w BUR jako,, współfinansowane z EFS”.

Przed złożeniem wniosku w pierwszej kolejności prosimy o zarejestrowanie firmy w BUR – Baza usług rozwojowych

Kolejnym krokiem jest wypełnienie i złożenie wniosku na stronie https://bony.larr.lodz.pl/  BON – APETYT NA ROZWÓJ.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z oferty dofinansowań usług rozwojowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

Partner projektu/operator lokalny: Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego

Agata Błachowicz 881 77 88 37 e-mail: a.blachowicz@arrk.pl

Joanna Roczek 881 77 88 39 e-mail: j.roczek@arrk.pl

bon_plakat

Back to top
Skip to content