Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cyberbezpieczeństwo w sieci – webinarium dla seniorów

W piątek, 20 stycznia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF we współpracy z Komendą Główną Policji zaprasza na webinarium pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”

Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych.

Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45. Rozpoczęcie webinarium o 17:00. Webinarium zakończy się o 18:00.

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 r.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl w tytule wiadomości podając tytuł i datę wydarzenia.

 

Back to top
Translate/перекладати »
Skip to content