Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dożynki Województwa Łódzkiego

Marszałek Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w Diecezjalno-Wojewódzko-Powiatowo-Miejskich Dożynkach Województwa Łódzkiego, które w tym roku zostały zaplanowane na 21 sierpnia w Radomsku.

Podczas uroczystości zaplanowane są konkursy i wystawy:

konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich: Koła gospodyń wiejskich mogą uczestniczyć w rywalizacji kulinarnej „Łódzkie smakuje”. Dla nich też przygotowana będzie strefa wystawiennicza. Każde koło może przystąpić do konkursu poprzez stronę: http://todxkic.ksow.pl/, przy czym decyduje kolejność zgłoszeń.
regulamin konkursu i karta zgłoszenia
Formularz zgłoszeniowy naloty przesłać do Organizatora w terminie od 1 lipca do 21 sierpnia 2022 roku, do godziny 23.59.
Reprezentacjom kół organizator zapewnia namioty z wyposażeniem, dostęp do prądu i bieżącej wody  Za prezentacje wystawienniczą z produktami tradycyjnymi i ludową twórczość każde zgłoszone KGW zostanie rozliczone na podstawie zawartych umów na sumę 1500 zł brutto.

konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy dla jednostek samorządu terytorialnego: Samorządy mogą wystawić po dwie delegacje z wieńcami dożynkowymi reprezentującymi powiat w uroczystości i konkursie na „Najpiękniejszy wieniec województwo łódzkiego”.
regulamin konkursu i karta zgłoszenia  Termin zapisów upływa 12 sierpnia 2022 roku. Laureat konkursu – I zwycięski wieniec będzie reprezentował Województwo Łódzkie na Dożynkach Prezydenckich oraz ogólnopolskim konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Ponadto dla samorządów będą przygotowane stoiska do promowania walorów gospodarczych i turystycznych gminy/powiatu.

regulamin dla wystawców
karta zgłoszeniowa – wystawcy

W razie pytań zapraszamy do kontaktu
DEPARTAMENT PROMOCJI:
p. Katarzyna Kilian (konkurs „Najpiękniejszy wieniec województwa łódzkiego”)
e-mail: katarzyna.kiłiarv@lodzkie.pl
tal.: 42 663 35 86
DEPARTAMENT ROLNICTWA i PROW:
p. Ewelina Małecka
e-mail: ewelina.malecka@lodzkie pl
teł.: 42 663 3077
p. Agnieszka Tchorczak
e-mail: agnieszka.tchorczak@lodzkie.pl
teł.: 42 663 30 77

Back to top
Translate/перекладати »
Skip to content