Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dzień Praw Dziecka w piątkowskiej podstawówce

W czwartek 6.12.2018r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku został zorganizowany Dzień Praw Dziecka. Kolorem dominującym w tym dniu był kolor niebieski jako symbol solidarności ze sobą dzieci z całego świata. Do tego dnia cała społeczność szkolna przygotowywała się długo. W miesiącu listopadzie uczniowie szkoły podstawowej w ramach zajęć warsztatowych prowadzonych przez pedagoga szkolnego i wychowawców poszczególnych klas przypomnieli sobie prawa dziecka.  Podczas zajęć rozmawiano również o obowiązkach, które nierozłącznie związane są z prawami. W tym okresie uczniowie wzięli udział w konkursach: literackim, plastycznym, multimedialnym na temat: ,,Mam prawo do…..”. Konkursy spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów. Zwycięzcy poszczególnych konkursów to:

Konkurs plastyczny pt: ,, Mam prawo do…” w kat  klas  I-III
I miejsce-Dawid Stępniak
II miejsce-Piotr Mikołajczyk
III miejsce-Liliana Dąbrowska

Konkurs plastyczny pt: ,, Mam prawo do…” w kat  klas  IV –VIII
I miejsce-Gabriela Borecka
II miejsce-Daria Jóźwiak
III miejsce-Julia Góral

Konkurs literacki pt: ,,Mam prawo do …” w kat. klas IV – VI
I miejsce-Daria Pakuła
II miejsce-Gabriela Kołodziejczak
III miejsce-Jan Zapisek

Konkurs literacki pt: ,,Mam prawo do …” w kat. klas VII  – VIII i III O/G
I miejsce-Natalia Kominiak
II miejsce-Aleksandra Marosek
III miejsce-Zuzanna Pierścieniewska

Konkurs multimedialny:
I miejsce-Natalia Kominiak
II miejsce-Zuzanna Pierścieniewska
III miejsce-Adrian Pakuła

Tego dnia wszyscy uczniowie szkoły obejrzeli inscenizację słowno-muzyczną pt: ,,Prawa dziecka – ważna sprawa” z akcentem mikołajkowym. Mikołaj odwiedził uczniów przypominając im o ich prawach i obowiązkach, które winny iść w parze regulujące nasze postawy i zachowania wobec siebie i innych.
Później zaproszeni goście: Oficer prasowy KPP w Łęczycy, p. Kierownik GOPS-u, p. wicedyrektor ZSMR w Piątku, Sołtys Łubnicy – Przyjaciel szkoły, przewodnicząca Rady Rodziców wraz z zastępcą i sekretarzem Rady Rodziców, przedstawiciele rodziców z klas IV – VIII i III O/G, przedstawiciele uczniów z klas IV – VIII i III O/G, opiekun Samorządu Uczniowskiego, p. dyrektor szkoły, p. pedagog i p. psycholog udali się na debatę środowiskową pod hasłem ,,Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka”. Podczas debaty wszyscy jej uczestnicy pracowali w zespołach i wypowiadali się na temat praw dziecka i wynikających z nich obowiązków zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych. Uczniowie poznali osoby i instytucje stojące na straży praw dziecka. Wypracowany materiał zostanie wyeksponowany w każdej sali lekcyjnej, by przypominał wszystkim o ich prawach i wynikających z tych praw obowiązkach.

Dzień Praw Dziecka zorganizowały i przeprowadziły : p. pedagog A. Kacprzak, p. psycholog A. Raszewska przy wsparciu dyrektora szkoły p. K. Grabowskiej, p. M. Tomalak, p. B. Szymczak  p. J. Charusty, p. A. Sobór oraz wychowawców klas i nauczycieli.
tekst i foto: SP w Piątku

Back to top
Skip to content