Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

E-recepta. Czy jesteśmy przygotowani na zmiany?

Na czym polega elektroniczna recepta?
E-recepta nie będzie wystawiana przez lekarza na papierowym druku jak dotychczas ale w specjalnym systemie teleinformatycznym. Po tym jak lekarz wykona już wszystkie czynności i kliknie odpowiedni przycisk na ekranie komputera, elektroniczna recepta zawiśnie w „wirtualnej chmurze” i stanie się widoczna dla wszystkich aptek w Polsce, podpiętych do tego systemu. W kolejnym etapie pacjent otrzyma od lekarza kod w formie wiadomości e-mail, SMS lub wydruku papierowego, który będzie identyfikował daną receptę lub pakiet recept. Wtedy wystarczy, że pacjent w wybranej przez siebie aptece pokaże  kod a farmaceuta po zeskanowaniu oznaczenia będzie wiedział jaki lek ma zostać wydany.

Jakie są zalety takiego rozwiązania?
Z wdrożeniem e-recepty wiąże się wiele istotnych korzyści dla całego systemu ochrony zdrowia. Przede wszystkim zwiększy ono bezpieczeństwo i komfort pacjentów. Zniwelowany zostanie problem nieczytelności recept, często oznaczający konieczność ponownego kontaktu pacjenta z lekarzem, który wystawił taki dokument.   I wreszcie co najważniejsze e-recepta jest ważnym krokiem przybliżającym nasz kraj do wprowadzenia opieki farmaceutycznej i monitoringu lekowego.

Od kiedy będzie obowiązywać e-recepta?
Ministerstwo Zdrowia chce, aby do końca 2018 roku wszystkie apteki w Polsce były przygotowane do przyjmowania e-recept. Ale zarazem w ustawie został utworzony bufor bezpieczeństwa. Obowiązek wystawiania e-recept zamiast recept tradycyjnych zacznie obowiązywać bowiem dopiero od 1 stycznia 2020 roku. To oznacza, że rok 2019 będzie rokiem przejściowym, w którym realizowane będą zarówno recepty papierowe jak i elektroniczne.

Jakie są obawy?
Istnieją obawy co do tego czy ktokolwiek jest w stanie zagwarantować, że obejmujący całą Polskę system informatyczny będzie niezawodnie funkcjonować 365 dni w roku 24 godziny na dobę. To oznacza, że w każdej placówce aptecznej będzie musiał być sprawny, niezawodny komputer, nonstop podłączony do równie sprawnego i niezawodnego łącza internetowego. Ale i na takie ewentualności jesteśmy przygotowani -zapewnia kierownik Apteki Szlachetnej w Piątku Beata Frątczak. Opracowano bowiem procedurę awaryjną dla realizacji e-recepty w sytuacji barku dostępu do systemu teleinformatycznego.

Back to top