Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gra terenowa w Szkole Podstawowej w Piątku

W czwartek 15 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Piątku odbyła się gra terenowa „Niepodległa” z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W zabawie uczestniczyło po troje uczniów z klas siódmych wraz z nauczycielami ze Szkół Podstawowych z: Błonia, Leźnicy Małej, Topoli Królewskiej, Wilczkowic, Piątku i Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy.

Głównym celem gry terenowej było rozwijanie zainteresowań historycznych, rozwijanie kompetencji patriotycznych, sprawności fizycznej, umiejętności współpracy w zespole oraz integracja uczniów szkół podstawowych powiatu łęczyckiego. Gra polegała na wykonaniu przez uczniów zadań w siedmiu punktach, w których czekały na nich przygotowane zadania: strzelanie do tarczy, rzut do Środka Polski, skoki w worku, ułożenie puzzli, rozwiązanie w aplikacji LearnningApps krzyżówki oraz zagranie w grę „Milionerzy”. Ponadto musieli wykazać się znajomością pieśni patriotycznej oraz rozpoznać na fotografii Ojców Niepodległości.

Wyniki międzyszkolnych zmagań przedstawiają się następująco:
I miejsce – Jakub Kaczmarek, Szymon Grabarczyk, Natalia Drzewiecka- Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej,
II miejsce – Jakub Błaszczyk, Mateusz Kacprzak, Brajan Trzmielak – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku,
III miejsce – Ewelina Bas, Jolanta Jasińska, Julia Powłowska – Szkoła Podstawowa w Błoniu.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymali dyplomy i medale ufundowane przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Piątku. Pozostali uczestnicy międzyszkolnej gry edukacyjnej otrzymali dyplomy uznania za wspaniałą postawę i ducha walki. Dyplomy i nagrody wręczyła p. dyrektor szkoły Krystyna Grabowska, gratulując wszystkim uczniom jak i nauczycielom sukcesu każdemu na miarę jego możliwości, a należy przyznać, że wszyscy uczestnicy gry byli zaangażowani i bawiąc się, uczyli się jednocześnie. Panowała przesympatyczna atmosfera pełna życzliwości, serdeczności i ducha zdrowej rywalizacji.

Wszystkim przybyłym, na zajęcia, uczniom, nauczycielom oraz dyrekcjom szkół i placówki edukacyjno –wychowawczej składamy serdeczne podziękowania w imieniu organizatorów.
tekst i foto: SP w Piątku

Back to top