Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Granty na aktywizowanie społeczności lokalnej do działania

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego oraz koła gospodyń wiejskich.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 900.000 zł.
Wysokość wsparcia: 30.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 1-6 miesięcy (min. 30 dni – maks. 183 dni), 4.01-31.08.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK

Kto może złożyć wniosek ?
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.
5. Jednostki samorządu terytorialnego.
6. Koła gospodyń wiejskich zarejestrowane przez ARiMR.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty z zakresu:
1. Poprawy lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.
2. Pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych.
3. Wsparcia infrastruktury placówek oświatowych.
4. Wsparcia infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Dotację można przeznaczyć na:
– zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
– porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
– zakup artykułów spożywczych do kwoty maks. 500 zł brutto z przeznaczeniem na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu;
– pokrycie kosztu usługi księgowej nie przekraczającej 500 zł brutto;
– koszt tablicy informacyjnej.

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
Cel: aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.
W ramach naboru zostanie dofinansowanych 30 najlepszych projektów.
Jeden podmiot może zgłosić do konkursu tylko jeden wniosek.
Okres trwałości realizowanych projektów wynosi 5 lat od zawarcia umowy dofinansowania.
Koszty niekwalifikowalne:
– bieżąca działalność Grantobiorcy (np. opłaty za media);
– wynagrodzenia dla koordynatorów Projektu;
– organizacja zajęć, warsztatów, kursów;
– organizacja konkursów, festiwali, koncertów;
– wycieczki, nagrody;
– wyjazdy, turnusy, kolonie, itp.

Termin składania wniosków:
31 lipca 2020

Źródło / Więcej informacji:

Moja Mała Ojczyzna

Kontakt:
Konrad Pytlakowski
T: 601 649 771
konrad.pytlakowski@fundacjabgk.pl

 

Back to top