Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Harmonogram odbioru odpadów stałych na terenie gminy Piątek w styczniu 2019 roku

TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. informuje o terminach odbioru odpadów z terenu Gminy Piątek w styczniu 2019 roku:
– odpady komunalne – 24.01.
– odpady zielone – brązowe worki – 24.01.
– odpady selektywne – żółte worki – 10.01.
– odpady selektywne – zielone worki – 10.01.

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej:
co tydzień w każdy czwartek

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i  konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku, opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.

Uwaga: worki brązowe na odpady BIO wystawiane są w dniu odbioru odpadów komunalnych.

Uwaga: Zielone worki przeznaczone są na szkło zbierane u źródła.  Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać szkło (również plastik) do punktów gniazdowych rozstawionych w 30 miejscach na terenie gminy Piątek.

W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika twardego na odpady zmieszane właściciele otrzymują worek koloru czarnego, który w uzasadnionych przypadkach dostawiają do pojemnika w dniu odbioru odpadów. Worki czarne będą dostarczane przez firmę w dniu odbioru odpadów lub będą dostępne w Urzędzie Gminy Piątek.

Informacje o braku odbioru odpadów przez firmę TONSMEIER zgodnie z w/w harmonogramem zainteresowani przekazują telefonicznie do TONSMEIER Centrum Sp. z o. o. tel. nr: 24-254-29-87 lub Urzędu Gminy Piątek: tel. nr 24 722-12-39.

Większe ilości jednorodnych odpadów zebranych w sposób selektywny można indywidualnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pokrzywnicy (dawny SKR) w każdy piątek w godzinach od 700 do 1400 lub do Sortowni Odpadów Opakowaniowych: TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. ul.  Łąkoszyńska 127 w Kutnie.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15 m od jej  osi.
Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

TONSMEIER Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka
Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi Klienta

Back to top