Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

III edycja „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków do III edycji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na 2019 rok.

Celem głównym Programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Zadania o charakterze prewencyjno-profilaktycznym będą realizowane w określonych przez Program czterech celach szczegółowych:

 • bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
 • bezpieczne przejścia dla pieszych,
 • przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
 • edukacja dla bezpieczeństwa.

Rezerwa w wysokości 6.000.000 zł zostanie rozdysponowana na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe na terenie województw według następującego podziału:

Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa
Propozycja – maks. 4 projekty z każdego województwa, w tym:

 • 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 – łączna kwota dofinansowania – 600.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 • 1 projekt na cel priorytetowy la – Budowa miasteczek ruchu drogowego – łączna kwota dofinansowania 300 000 zł / maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 • 1 mikroprojekt – łączna kwota dofinansowania 100 000 zł / maks. kwota na 1 projekt 25.000 zł.

Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych
Propozycja maks. 12 projektów z każdego województwa, w tym:

 • 4 projekty na cel szczegółowy główny nr 2 – łączna kwota dofinansowania – 2.200.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 • 3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym – łączna kwota dofinansowania – 300.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,
 • 3 projekty na cel szczegółowy nr 2b – Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym – łączna kwota dofinansowania 300.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,
 • 2 mikroprojekty – 200.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 25.000 zł.

Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży
Propozycja – maks. 5 projektów z każdego województwa, w tym:

 • 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 – łączna kwota dofinansowania – 500.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 • 1 projekt na cel priorytetowy 3a – Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży – łączna kwota dofinansowania 200.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,
 • 1 projekt na cel priorytetowy 3b – Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy – łączna kwota dofinansowania 200.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,
 • 1 mikroprojekt – 100.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 25.000 zł.

Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa
Propozycja – maks. 5 projektów z każdego województwa, w tym:

 • 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4 – łączna kwota dofinansowania – 500.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 • 1 projekt na cel dodatkowy 4a – Korzystanie z telefonów komórkowych – szanse i zagrożenia bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania 200.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,
 • 1 projekt na cel priorytetowy 4b – Bezpieczeństwo nad wodą i w górach – łączna kwota dofinansowania 200.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,
 • 1 mikroprojekt – 100.000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25.000 zł.

Każde województwo obligatoryjnie przekazuje maksimum 26 projektów ze wszystkich celów szczegółowych. W związku z powyższym zachęcamy do przedstawienia projektów zadań, spośród których najciekawsze propozycje zgłoszone zostaną do dofinansowania z budżetu państwa Informacja o naborze wniosków oraz pełna treść programu znajduje się na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, jak również pod adresem http://razembezpieczniei.msw.gov.pl. Wnioski o dofinansowanie projektów powinny być opracowane według obowiązujących wzorów, których formularze oraz instrukcja wypełnienia znajdują się na stronie internetowej Programu w zakładce Procedury.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie niniejszej informacji organizacjom pożytku publicznego, a także jednostkom podległym i instytucjom współpracującym.

Propozycje projektów należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 18 stycznia 2019 r. na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Szczegółowych informacji udziela p. Izabela Sabiniewicz (tel. 42 664 14 40, e-mail: izabela.sabiniewicz@lodz.uw.gov.pl’).

Z poważaniem
Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Marcin Szmaja
Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Back to top