Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych

Gmina Piątek zawarła porozumienie na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami:
– Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie,
– Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.

Usługi stomatologiczne są bezpłatne, finansowane ze środków publicznych i świadczone w  gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w:
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Instytucie Stomatologii,
bud. A- 3, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251.

Świadczenia zdrowotne będą udzielane:
maksymalnie 5 pacjentom w ciągu jednego dnia,
po uprzednim telefonicznym (tel. 42 675 75 23) umówieniu realizacji świadczenia co najmniej 1 dzień przed wizytą.

W trakcie telefonicznego zamawiania wizyty należy podać informacje:

  • dziecko jest z terenu gminy Piątek,
  • wizyta zamawiana do dr BEATY SZYDŁOWSKIEJ.

Realizacja świadczeń będzie się odbywała w  godz. 9:00-16:15 od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia.


Informacje dodatkowe

Podmiot leczniczy w ramach  porozumienia zobowiązuje się m.in. do:

  • świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz wykonywania profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
  • wykonywania świadczeń zdrowotnych finansowanych z NFZ, zgodnie z potrzebami leczniczymi dziecka.

RODZICE MAJĄ PRAWO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC OBJĘCIA DZIECKA OPIEKĄ STOMATOLOGICZNĄ WE WSKAZANYM PODMIOCIE ORAZ DOKONANIA WYBORU DOWOLNEGO LEKARZA DENTYSTY – formularz sprzeciwu

Wykaz placówek realizujących na terenie województwa łódzkiego umowy w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne i ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. znajduje się pod adresem https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/8538-opieka-stomatologiczna-nad-uczniami

Back to top