Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie przypomina o możliwości przystąpienia hodowców i producentów bydła do programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrę tu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła w 2019 r.

Program jest realizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/ otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych siadach bydła (Dz. U. poz. 1722).

Pismo PIW w Kutnie

 

Back to top