Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacja Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie z dn. 29 lipca 2005 r. o Przeciwdziałaniu Narkomanii (Dz.U. z 2019r poz. 852 z późn. zm.) Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu informuje, że w roku 2021 planuje zawrzeć z rolnikami umowy kontraktacyjne na reprodukcję materiału siewnego jednopiennych konopi włóknistych na terenie Państwa gminy na łącznym areale 10 ha.
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu jest jednostką naukowo-badawczą, która w ramach swej działalności statutowej zajmuje się m. in. hodowlą, nasiennictwem, agrotechniką i technologią przerobu konopi.

Back to top
Skip to content