Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacje Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Poniżej podajemy informacje RCPS w Łodzi dotyczące programów realizowanych przez Województwo Łódzkie pn. “Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” oraz “Karta Seniora Województwa Łódzkiego”.

Informacja o Wojewódzkiej Karcie Rodzin Wielodzietnych

Informacja o Karcie Seniora Województwa Łódzkiego

Ponadto informujemy o działającym na terenie Województwa Łódzkiego Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania oraz Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych).

Informacja o Regionalnym Punkcie Diagnozy

Informacja o Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Back to top
Skip to content