Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konkursy 2020 w ramach RPOWŁ

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „ Wykorzystaj czas i przygotuj się na wsparcie – konkursy w 2020 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020”

Spotkanie informacyjne odbędzie się: 12 grudnia 2019 r.  w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja
od godz. 9:45) Centrum Informacji Turystycznej, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie rpo.lodzkie.pl

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale
w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt
z organizatorem.

Dla kogo
Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego.

Program spotkania

  • Rejestracja uczestników.
  • Konkursy finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu: Rozwoju infrastruktury badań i innowacji; Projektów B+R przedsiębiorstw; Modeli biznesowych MŚP; Gospodarki wodnej i zarządzania ryzykiem; Gospodarki odpadami oraz wodno-kanalizacyjnej; Gospodarki turystycznej; Infrastruktury opieki społecznej.
  • Konkursy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu: Wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych; Aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3; Programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu; Działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy; Kształcenia zawodowego.
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
  • Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Łowiczu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 72 29; 46 837 52 67
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Back to top