Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Są one skierowane do organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców naszego regionu. Łączna pula środków, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań przewidzianych w konkursach wyniesie 700 tys. zł. Nabór ofert trwa do 21 stycznia 2019 roku. O wsparcie mogą ubiegać się przedsięwzięcia rozpoczynające się od 1 maja 2019 roku. Celem pierwszego konkursu, na który przeznaczono 150 tys. zł jest popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Moniuszki w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji to 20 tys. zł.

Na wsparcie mogą liczyć zadania:
– realizacja wydarzeń/przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych w dniu rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki – 5 maja 2019 r. w miejscach związanych z kompozytorem (ulice, place, parki, pomniki, szkoły imienia Stanisława Moniuszki)
–  realizacja przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych realizowanych we współpracy ze szkołami i uczelniami muzycznymi z województwa łódzkiego z okazji Roku Moniuszki
–  organizacja rodzinnych warsztatów muzycznych (rodzinne muzykowanie)
–  koncerty dzieci i młodzieży ze szkół artystycznych
–  operowa edukacja muzyczną dla uczniów szkół średnich
–  szkolenia i warsztaty dla instruktorów zespołów muzycznych
–  konferencje popularyzujące i promujące twórczość Stanisława Moniuszki
–  warsztaty śpiewacze i taneczne oraz koncerty chórów i zespołów związane z Rokiem Moniuszki

Drugi z ogłoszonych konkursów przewiduje dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych, prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego oraz prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury. Na wsparcie tych inicjatyw zostanie przeznaczonych 550 tys. zł, a maksymalna kwota wnioskowanej dotacji to 70 tys. zł.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursów można znaleźć na stronie www.lodzkie.pl (https://www.lodzkie.pl/kultura/organizacje-pozarzadowe), w zakładce kultura-organizacje pozarządowe lub uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod nr (42) 291-97-43. Oferty są składane za pośrednictwem portalu www.witkac.pl

Back to top