Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Data rozpoczęcia naboru 19.04.2019r.
Data zakończenia naboru 20.05.2019r.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w Miasto Głowno, Gmina Głowno, Gmina Stryków, Gmina Ozorków, Gmina Piątek oraz Gmina Dmosin.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie” 2019 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).

Wnioski należy składać poprzez Generator – system.dzialajlokalnie.pl

Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 6.000 złotych.

Informacji udzielają:
Koordynator – Damian Krzeszewski
Tel: 789010239; 512594417
e-mail: dl@polcentrum.pl

Już dziś skonsultuj swój pomysł na projekt i zmieniaj Polskę od środka razem z nami z programem Działaj Lokalnie.

Ośrodek Działaj Lokalnie:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polcentrum”
Ludwika Norblina 1
95-015 Głowno
Pracujemy od poniedziałku do piątku od 08:00- 16:00

Back to top