Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku ze względu na epidemię koronawirusa informuje, że dyżury psychologa i terapeuty uzależnień w marcu odbywać się będą w formie konsultacji i porad telefonicznych oraz sesji on-line (przez aplikację Skype).

Dni i godziny dyżurów:

Terapeuta uzależnień:
31.03.2020r. godz. 14.30-19.00,  tel: 509 891 283  (rozmowy na koszt terapeuty)

Psycholog: 23.03.2020r. godz. 14.30-19.00 , tel: 694 103 871 (rozmowy na koszt psychologa)

Sesje on-line w tych samych dniach i godzinach. Szczegóły dotyczące sesji on-line należy ustalić z psychologiem/terapeutą dzwoniąc na w/w nr telefonu.

Back to top