Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Można składać oferty!

Burmistrz Piątku informuje, że został uchwalony przez Radę Miejską budżet na rok 2022, w związku z czym istnieje możliwość składania ofert w trybie małych zleceń – art. 19 a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Oferty na realizację zadania publicznego składane są w trybie ciągłym do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie (na rok 2022 zabezpieczono kwotę 8 000,00 zł).

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 2 000,00 zł.

Druki uproszczonych ofert i sprawozdań dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Piątku – druki do pobrania

Back to top
Skip to content