Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Na temat odpowiedzialności karnej wśród młodzieży

Kontynuując cykl działań profilaktycznych na temat odpowiedzialności karnej wśród młodzieży, policjanci odwiedzili najstarsze klasy Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku. Podczas dwóch zaplanowanych lekcji poza omówieniem tego zagadnienia mundurowi w ramach zajęć z doradztwa zawodowego przyszłym absolwentom (obecnie uczniom klas VIII i III oddziałów gimnazjalnych) przybliżyli pracę w policji uświadamiając, że łamanie prawa może mieć wpływ na wybór kariery zawodowej.

We wtorek 4 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie łęczyckich policjantów z przyszłymi absolwentami podstawówki w Piątku. Pierwszej z dwóch zaplanowanych lekcji, tematem przewodnim była odpowiedzialność karna podczas, której mundurowi omówili definicje osoby nieletniej, demoralizacji oraz czynów karalnych. Następnie słuchaczy zapoznano z katalogiem przestępstw i wykroczeń, które najczęściej popełniane są przez osoby w wieku szkolnym. Wyjaśniono różnice pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem oraz jakie konsekwencję grożą dla sprawców tych czynów.

Jak wstąpić w szeregi policji i jakie korzyści wynikają z takiej ścieżki zawodowej stróże prawa poruszyli podczas kolejnej lekcji. Zachęcając młodzież do wyboru zawodu policjanta podkreślali, że wiąże się on z dużą odpowiedzialnością, a pracować w nim może tylko osoba o nieposzlakowanej opinii. Będąc na tym etapie swojego życia, jako przyszli absolwenci muszą mieć świadomość swoich czynów, gdyż już teraz mogą one mieć wpływ na ich przyszłość.

Na koniec spotkania policjanci przypomnieli również uczniom o bezpieczeństwie w ruchu drogowym , zwrócili uwagę na obowiązek noszenia elementów odblaskowych, szczególnie po zmroku.
tekst i foto: SP w Piątku

Back to top