Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nabór do Gminnego Przedszkola w Piątku

Informujemy o trwającym naborze dzieci do Gminnego Przedszkola
im. Jana Pawła II w Piątku na kolejny rok szkolny 2019/2020

I ETAP Naboru trwa od 18 LUTEGO do 1 MARCA 2019 r.
KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ, czyli składanie deklaracji przez rodziców,  których dziecko uczęszcza obecnie do przedszkola.

II ETAP Naboru trwa od 4 MARCA do 29 MARCA 2019 r.
ROZPOCZĘCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ –składanie kart
„Zgłoszenia kandydata do przedszkola” przez rodziców, których dziecko nie uczęszcza jeszcze do przedszkola.

Więcej informacji na ten temat w siedzibie Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku lub na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkolepiatek.pl
Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia dzieci w wieku od 3 do 6 lat, tj. urodzonych w przedziale od 01.01.2013 r. do 31.12.2016 r.

Back to top