Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nabór do szkoły i oddziału przedszkolnego w Czernikowie

Szanowni Rodzice
Informujemy o prowadzeniu postępowania rekrutacyjnego uczniów do klasy I  Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie  na rok szkolny 2019/2020

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – przyjęcia do szkoły podstawowej trwa od 1 marca 2019r.  do 11 marca 2019r. do godziny 15.00.
Rodzice składają ZGŁOSZENIE (dziecko z obwodu szkoły) lub WNIOSEK (dziecko spoza obwodu szkoły) o przyjęcie do szkoły podstawowej.

II ETAP W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
w terminie od 12 sierpnia 2019r. do 16 sierpnia 2019r.  do godziny 15.00

ZGLOSZENIA/WNIOSKI o przyjęcie dziecka do szkoły dostępne są w kancelarii szkoły lub na stronie internetowej szkoły: spczernikow.edupage.org w zakładce „Rekrutacja”.

 

Informujemy również o prowadzeniu naboru dzieci do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CZERNIKOWIE na rok szkolny 2019/2020.

I ETAP naboru trwa od 18 LUTEGO do 1 MARCA 2019 r.
KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ, czyli składanie deklaracji przez rodziców, których dziecko UCZĘSZCZA OBECNIE do przedszkola.

II ETAP naboru trwa od 4 MARCA do 29 MARCA 2019 r.
ROZPOCZĘCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – składanie kart „Zgłoszenia kandydata do oddziału przedszkolnego” przez rodziców, których dziecko NIE UCZĘSZCZA jeszcze do oddziału przedszkolnego/przedszkola.

Więcej informacji na ten temat w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie lub na stronie internetowej szkoły: www.spczernikow.edupage.org

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia dzieci w wieku od 3 do 6 tj. urodzonych w przedziale od 01.01.2016 r. do 31.12.2013 r.

Back to top