Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nabór wniosków do XI edycji konkursu grantowego “Na dobry początek!”

3… 2… 1… Start! Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego rozpoczęła nabór wniosków do XI edycji konkursu grantowego “Na dobry początek!”. Wnioski można składać do 23 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do współpracy fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne i ośrodki kultury.
Na 50 najciekawszych pomysłów przeznaczamy 500 tys. zł.

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspierać dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

Zachęcamy aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:

– interakcję między dziećmi,
– rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
– kreatywność,
– rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
– rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

– przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
– zakup pomocy dydaktycznych,
– zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
– porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunem dzieci będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie projektu https://www.fundacja.bgk.pl/aktualnosci/rusza-ndp

Nie czekaj! Złóż wniosek już dziś!!!

Back to top
Skip to content