Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nieodpłatna Pomoc Prawna, Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja

Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że w 2020 roku w  Powiecie Łęczyckim  uruchomione zostały dwa punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną mediację oraz w jednym z nich udzielane jest również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Pomoc przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej ponadto osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku, która przed poradą złoży oświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i w ciągu ostatniego roku, nie zatrudniała innych osób.

Wizytę w punktach należy umawiać telefonicznie pod numerem tel. 885 106 060.
Osoby mające trudności w komunikowaniu mogą zgłaszać się także drogą elektroniczną: pomocprawna@leczyca.pl

 

Punkt 1 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy, Łęczyca, ul. Kilińskiego 4
Punkt 2 – Poradnia Zdrowia Psychicznego – Łęczyca, ul. Kilińskiego 4

Back to top
Skip to content