Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nowoczesne technologie dla kształcenia ogólnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn.: „Nowoczesne technologie dla kształcenia ogólnego”.
Celem webinarium jest prezentacja dokumentacji konkursowej ogłoszonego naboru dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Webinarium odbędzie się 26 lutego 2021r. w godz. 10:00 – 11:15. Spotkanie w formule on-line za pomocą komunikatora Cisco Webex – rekrutacja trwa do 23.02.2021 r.

W spotkaniu będą uczestniczyć pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4685-webinarium-pn-nowoczesne-technologie-dla-ksztalcenia-ogolnego pod przyciskiem „Weź udział”. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Back to top
Skip to content