O bezpieczeństwie w Internecie

5 lutego 2019r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie odbył się montaż słowno- muzyczny poświęcony tematyce bezpieczeństwa w Internecie. Miał on na celu przypomnieć i uświadomić dzieciom, jakie zagrożenia mogą być następstwem niewłaściwego korzystania z komputera oraz Internetu. Temat ten szczegółowo był omawiany na zajęciach  z pedagogiem szkolnym. Internet ma zarówno wiele zalet i wad. Często zapominamy o zasadach korzystania z niego. Dzień Bezpiecznego Interentu przypomina nam, że nie powinniśmy zapomnieć o wielu pułapkach czyhających w nim.
tekst i foto: SP w Czernikowie

Back to top