Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obszary wiejskie i rolnictwo w dobie epidemii COVID-19

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk http://www.erce.unesco.lodz.pl/) prowadzi badania, których celem jest określenie wpływu jaki na obszary wiejskie oraz rolnictwo wywarła epidemia koronawirusa (COVID-19). ERCE zachęca do wypełnienia kwestionariusza, koncentrującego się na sposobie postrzegania przez rolników epidemii COVID-19 oraz ewentualnych sposobach radzenia sobie z zaistniałą sytuacją. Ankieta jest całkowicie anonimowa a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/UMMqeeatJTC9ZCwg6

Back to top
Skip to content