Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odbiór odpadów foliowych

Burmistrz Piątku informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania odpadów foliowych z terenu gminy Piątek.
Zamiar oddania ww. odpadów należy zgłosić do dnia 30 września 2021 roku telefonicznie pod numer 24 722-12-39 lub osobiście: Urząd Miejski w Piątku pok. nr 19 lub pok. nr 20.

Odbiór odpadu nastąpi po telefonicznym powiadomieniu przez Firmę.

Back to top
Skip to content