Dominik Pasterski

Okręg wyborczy nr 4

Okręg wyborczy nr 4.
Członek: Komisji Planu i Budżetu oraz Komisji Komunalnej.

Back to top