Mirosław Żurek

Okręg wyborczy nr 2

Okręg wyborczy nr 2.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej, członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Planu i Budżetu.

Back to top