Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Podstawówka w Piątku – w trybie nauczania hybrydowego!

Od poniedziałku, 28 września 2020r., w klasach: I a, I b, II a, II b, III a   będą odbywały się  zajęcia w szkole w systemie stacjonarnym. Autobusy szkolne będą przywoziły i odwoziły uczniów wymienionych klas – wszystko zgodnie z planem nauczania.

Szkoła uzyskała taką opinię SANEPiD – u. „W wyniku przeprowadzonego dochodzenia epidemiologicznego ustalono, że nie wystąpiły przesłanki nakazujące wdrożyć nauczanie zdalne w oddziałach: I a, I b, II a, II b, III a . Uczniowie tych klas nie mieli bezpośredniego kontaktu z dwojgiem uczniów, u których stwierdzono dodatni wynik badania  w kierunku SARS – Cov-2. W szkole są przestrzegane zasady reżimu sanitarnego. Uczniowie tych klas mogą odbywać zajęcia stacjonarnie”.

Natomiast, w dniach od 28.09.202O r. do 02.10.2020r. w klasach: III b oraz IV – VIII odbywają  się  zajęcia lekcyjne w systemie zdalnego nauczania.

Z poważaniem
Krystyna Grabowska – dyrektor szkoły

Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku oraz Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie funkcjonują normalnie. Dowóz dzieci do placówek oświatowych odbywa się wg obowiązującego rozkładu jazdy.  

 

Back to top
Skip to content