Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

POLCENTRUM zaprasza na warsztat refleksyjny on-line

Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” zaprasza na warsztat refleksyjny on-line, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju naszej LGD – w związku z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Warsztat refleksyjny przeprowadzony zostanie w dniu 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) od godz. 8:30.
Na podane przez Państwa w zgłoszeniach adresy e-mail zostaną przesłane linki z zaproszeniem, które umożliwią uczestnictwo w spotkaniu (link otrzymacie Państwo najpóźniej do 23 lutego br. do godz. 15:30).

Do udziału w warsztacie zapraszamy Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, jak również mieszkańców obszaru objętego LSR, a także wnioskodawców i wszystkich zaangażowanych w proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 22 lutego 2024 r. do godz. 14:00:
– e-mailowo na adres biuro@polcentrum.pl
lub
– telefonicznie pod nr tel.: 42 719 90 64.

Skip to content