Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poszukiwani liderzy i wolontariusze Szlachetnej Paczki

Organizatorzy Projektu „Szlachetna Paczka” poszukują wolontariuszy z terenu Powiatu Łęczyckiego”. Osoby aktywne, chętne do pomocy innym mogą zarejestrować chęć swojego udziału poprzez stronę www.szlachetnapaczka.pl lub u organizatora rejonu Pani Moniki Podsiadło – tel. 514913959.

Back to top