Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Program Profilaktyki Raka Piersi w województwie łódzkim

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pragnie zwrócić uwagę, że na terenie województwa łódzkiego realizowany jest Program Profilaktyki Raka Piersi, oferujący bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanego badania w ciągu ostatnich dwóch lat.

Mammografia finansowana jest w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i wykonywana zarówno w stacjonarnych pracowniach, jak i w warunkach mobilnych (w tzw. mammobusach). W 2018 roku Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawarł umowy z czterema podmiotami leczniczymi na realizację badań w pracowni mobilnej. Harmonogram wyjazdów mammobusów można śledzić na stronie ŁOW NFZ https://www.nfz-lodz.pl/dlapacientow/profilaktvka/99-mammobusv. Dodatkowo na stronie NFZ pod adresem: http://www.nfz.qov.pl/dla-pacienta/proqramv-profilaktvczne/dane-o- realizacii-programow/ załączane są cykliczne raporty dotyczące realizacji programów profilaktycznych (wskazana jest populacja objęta programem) z podziałem na gminy.

Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej informuje, że zwrócono się do niego z pismem dotyczącym problemów organizacyjno – technicznych na terenie niektórych gmin (nie wskazano konkretnych gmin), dotyczących między innymi rosnących kosztów miejsc postojowych dla mammobusów i rozliczeń energii elektrycznej, co może mieć niekorzystny wpływ na dostęp mieszkanek danego terenu do bezpłatnych badań profilaktycznych.

Mając powyższe na uwadze Departament Polityki Zdrowotnej proponuje zwrócić uwagę, jak sytuacja w tym zakresie przedstawia się w Państwa gminie.

Back to top