Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Program “Przyjaciele Zippiego” w podstawówce w Czernikowie

Od grudnia bieżącego roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie pani pedagog – Joanna Śliwińska wraz z oddziałami przedszkolnymi realizuje program Przyjaciele Zippiego. Jest to międzynarodowy program refundowany przez MEN promujący zdrowie i dobre samopoczucie małych dzieci. Pomaga on  dzieciom doskonalić umiejętności społeczne  i emocjonalne, a także rozwija umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami i trudnościami. Opiera się na założeniu, że umiejętności nabyte w dzieciństwie będą pomocne w okresie dorastania i dorosłości.
Składa się  z sześciu modułów, każdy z nich zawiera odrębne opowiadanie. Program przeznaczony jest szczególnie dla dzieci w wieku od pięciu do ośmiu lat. W programie Przyjaciele Zippiego nie mówimy dzieciom, co mają robić. Zamiast tego, zachęcamy je do zastanowienia się nad sytuacją i wymyślania własnych, twórczych i innowacyjnych rozwiązań. Dzieci ćwiczą dobieranie rozwiązań, które nie tylko pomagają im, ale również uwzględniają dobro innych.
tekst i foto: SP w Czernikowie

Back to top