Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Puść wodze fantazji. Weź udział w konkursie “Mój pomysł na przestrzeń”

Burmistrz Piątku zaprasza dzieci i młodzież szkolną do wzięcia udziału w konkursie planistycznym “Mój pomysł na przestrzeń”.   Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe!

Temat pracy konkursowej:
„Planistyczna koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na Dom Pomocy Społecznej”.
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu zagospodarowania zielonego terenu rekreacyjnego oraz przedstawienie kolorowego widoku projektowanego terenu w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”.

Projekt ma przedstawiać pewną wizję i wyobrażenie terenu zagospodarowanego w ciekawy i przejrzysty sposób, który wkomponowałby się w przestrzeń Gminy Piątek.
Zatem młody człowieku – puść wodze fantazji i do dzieła!

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody:

  • za zajęcie 1. miejsca nagroda o wartości 3 000,oo złotych (dla Zespołu Konkursowego po 1000 zł dla każdego z 3 członków zespołu).
  • za zajęcie 2. miejsca nagroda o wartości 1 800,oo złotych (dla Zespołu Konkursowego po 600 zł dla każdego z 3 członków zespołu)
  • za zajęcie 3. miejsca nagroda o wartości 1 200,00 złotych (dla Zespołu Konkursowego po 400 zł dla każdego z 3 członków zespołu)

Prace konkursowe należy składać w terminie do 30 października 2020r. do godz. 14:00 (szczegóły w regulaminie).

Regulamin konkursu plastycznego

Mini plan miejscowy Sypin

Rysunek planu Sypin – Borowiec

Ortofotomapa Sypin – Borowiec

Back to top
Skip to content