Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rekrutacja do podstawówki w Czernikowie

Szanowni Rodzice!
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie informuje o prowadzeniu postępowania rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 uczniów  do klasy I
oraz do Oddziału Przedszkolnego grup 3-4 latków i 5-6 latków.

Jeśli chcecie, żeby Wasze dziecko:
– zdobywało wiedzę i umiejętności na bardzo wysokim poziomie,
– uczyło się w mało licznych klasach, sprzyjających indywidualizowaniu pracy z uczniem,
– rozwijało zainteresowania,
– uczyło się myśleć i rozumieć świat,
– wierzyło w siebie i własne możliwości,
– mogło liczyć na pomoc w każdej sytuacji…
zapraszamy do rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Oferujemy:
– wspaniałą kadrę nauczycieli – wymagających, ale skutecznych,
– świetnie i nowocześnie wyposażone sale lekcyjne i pracownie: informatyczną, matematyczno-
fizyczną, polonistyczną, historyczno-geograficzną, biologiczno-chemiczną (Eko-pracownię) oraz sale dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz oddziału przedszkolnego,
– dostęp do biblioteki i świetlicy szkolnej,
– opiekę pedagoga, psychologa i logopedy
– bogatą ofertę programów, projektów, akcji, wycieczek, imprez i uroczystości dla dzieci i dorosłych,
– wysoki poziom bezpieczeństwa,
– wspaniałą rodzinną i przyjazną atmosferę.

ZAPRASZAMY

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – przyjęcia DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ trwa DO 12 MARCA 2021 r. DO GODZINY 15.00.
Rodzice składają ZGŁOSZENIE (dziecko z obwodu szkoły) lub WNIOSEK (dziecko spoza obwodu szkoły) o przyjęcie do szkoły podstawowej.

II ETAP W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM w terminie
OD 9 SIERPNIA 2021 r. DO 13 SIERPNIA 2021 r.  DO GODZINY 15.00

Informujemy również o prowadzeniu naboru dzieci do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CZERNIKOWIE na rok szkolny 2021/2022.

I ETAP naboru trwa DO 26 LUTEGO 2021 r.
KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ, czyli składanie deklaracji przez rodziców, których dziecko UCZĘSZCZA OBECNIE do oddziału.

II ETAP naboru trwa od 1 MARCA do 26 MARCA 2021 r.
ROZPOCZĘCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – składanie kart „Zgłoszenia kandydata do oddziału przedszkolnego” przez rodziców, których dziecko NIE UCZĘSZCZA jeszcze do oddziału przedszkolnego.

ZGLOSZENIA/WNIOSKI o przyjęcie dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego dostępne są w sekretariacie  szkoły lub na stronie internetowej szkoły:

spczernikow.edupage.org w zakładce „Rekrutacja”

 – można przesyłać je drogą elektroniczną na adres: szkolaczernikow@interia.pl

 

Back to top
Skip to content