Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rekrutacja uczniów do podstawówki w Piątku

Szanowni Rodzice

Informujemy o prowadzeniu postępowania rekrutacyjnego uczniów do klasy I  Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku na rok szkolny 2019/2020

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO przyjęcia do szkoły podstawowej trwa od 01 marca 2019r.  do 11 marca 2019r. do godziny 15.00
Rodzice składają ZGŁOSZENIE (dziecko z obwodu szkoły) lub WNIOSEK (dziecko spoza obwodu szkoły) o przyjęcie do szkoły podstawowej.

II ETAP W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
w terminie od 12 sierpnia 2019r. do 16 sierpnia 2019r.  do godziny 15.00

ZGLOSZENIA/WNIOSKI o przyjęcie dziecka do szkoły można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły sppiatek.szkolnastrona.pl w zakładce „Rekrutacja”.

 Więcej informacji w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku lub na stronie internetowej szkoły sppiatek.szkolnastrona.pl w zakładce „Rekrutacja”.

Back to top