Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Różowy październik 2018 – miesiąc świadomości raka piersi

Październik już od wielu lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi. W tym szczególnym okresie zwracamy większą uwagę na tematy związane z profilaktyką, diagnostyką  oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi.

KILKA FAKTÓW ZWIĄZANYCH Z RAKIEM PIERSI:

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie (25%) i najczęstszą przyczyną zgonu (14%), a chore na raka piersi stanowią 36% kobiet żyjących z nowotworami. Szacuje się,   że co roku raka piersi rozpoznaje się u blisko 1,7 miliona kobiet, a ponad 500 tysięcy umiera z tego powodu.

W Polsce rak piersi w ostatnim stuleciu stał się jednym z największych zagrożeń przedwczesnej umieralności kobiet. Rak piersi występuje również u mężczyzn, choć bardzo rzadko. Czynniki ryzyka rozwoju choroby są złożone, jednak kluczowy wpływ wdają się mieć czynniki związane ze stanem hormonalnym kobiety (czynniki reprodukcyjne, wiek pokwitania i przekwitania, stosowanie preparatów hormonalnych).

Czynnikiem, który znacząco zwiększa ryzyko zachorowania na raka sutka, jest obecność u danej osoby mutacji genu BRCA1 lub genu BRCA2. Szacuje się, że 4-8% raków piersi może być wynikiem dziedzicznych mutacji, pozostałe przypadki są następstwem sporadycznych mutacji w komórkach somatycznych.

Częstość występowania raka piersi wzrasta z wiekiem. Wśród kobiet przed 45 rokiem życia nowotwór występuje rzadko, a większość zachorowań dotyczy kobiet po 50 roku życia (w Polsce 80% pacjentek).

Decydujące znaczenie w kontekście profilaktyki i zapobiegania rozwojowi zaawansowanego nowotworu piersi ma jego diagnostyka  i wczesne wykrycie (wtórna profilaktyka) oparta na regularnie przeprowadzanych samobadaniu piersi oraz badaniach mammograficznych (skrining).

Ale profilaktyka, to nie tylko badania. To także styl życia. Dziś już wiadomo, jak modyfikować czy eliminować niekorzystne zachowania sprzyjające zachorowaniu na raka piersi. Do podstawowych czynników ryzyka zachorowania należą: alkohol, dieta bogata w tłuszcze nasycone, otyłość – zwłaszcza w wieku pomenopauzalnym, szczególnie typu brzusznego. Tymczasem dieta bogata w warzywa i owoce (wysoka podaż kwasu foliowego) oraz regularna aktywność fizyczna zdecydowanie redukują ryzyko powstania choroby.

Miesiąc Świadomości Raka Piersi (tzw. różowy październik) celebrowany jest na świecie od 1985 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy
Daria Kondak

Back to top