Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Spotkanie organizacji pozarządowych

Fundacja „Zielony Piątek” w porozumieniu z władzami gminy zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy na spotkanie robocze które odbędzie się we wtorek, 19 października 2021 r. o godzinie 15 w budynku Urzędu Miejskiego w Piątku.

Celem spotkania będzie:

  • wypracowanie jednolitego planu działania w gminie,
  • określenie ram wzajemnej współpracy,
  • wzmocnienie wspólnych działań na rzecz szeroko pojętej kultury,
  • omówienie problemów jakie nas nurtują oraz sposobów ich rozwiązywania.

Zarząd  Fundacji „Zielony Piątek”
Prezes  Teresa Maciejak

Back to top
Skip to content