Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Strofy o Ojczyźnie – konkurs recytatorski w podstawówce w Piątku

W poniedziałek 5 listopada 2018 roku w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, odbył się  Szkolny Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”. Jego celem było ukazanie dążeń Polaków do wolności i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów poetyckich, pielęgnowanie postaw patriotycznych a także promowanie młodych talentów.

Każdy z uczestników pod kierunkiem nauczycieli polonistów przygotował do recytacji jeden utwór o tematyce patriotycznej. W konkursie wzięło udział 17 uczniów z klas V-VIII.
Komisja konkursowa w składzie: p. Krystyna Wojtera, p. Agnieszka Wodzyńska, p. Marzena Sukiennik oceniając wykonania brała pod uwagę dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe tekstu, zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji oraz dykcję.
Uczniowie deklamując utwory znanych polskich poetów zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Po wysłuchaniu pięknych recytacji wszystkich uczestników konkursu, jury musiało podjąć trudną decyzję i nagrodzić najlepszych. Po  naradzie przyznało:

I miejsce    – Elizie Gabryelczak  z klasy VI b
II miejsce – Alicji Sołtyszewskiej z klasy VII a
III miejsce – Darii Jóźwiak z klasy VI b

Jury przyznało też wyróżnienia. Otrzymały je:
Martyna Kałuża z klasy VI c
Zuzanna Pierścieniewska z klasy VIII a

Zwycięzcom gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, pozostałym uczestnikom konkursu wręczono  upominki. Wszystkie nagrody sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w  ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Konkurs MEN „Godność, Wolność, Niepodległość” jest częścią w/w Programu, z którego nasza szkoła otrzymała dotacje w kwocie 8 tysięcy zł.  Organizatorkami konkursu były p. R. Bednarek i p. M. Stępniak – nauczycielki języka polskiego.
tekst i foto: SP w Piątku

Back to top