Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Szczepionka najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowań na odrę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy w związku z rejestrowanymi przypadkami podejrzeń i zachorowań na odrę w województwie łódzkim przekazuje informacje dotyczące zaleceń związanych z zachorowaniem na odrę.

Zalecenia dla osób, u których wystąpią objawy chorobowe mogące wskazywać na odrę:

  • Należy zasięgnąć porady lekarza (wskazana jest wizyta domowa lub udanie się do lekarza własnym środkiem transportu i poinformowanie przy umawianiu wizyty o podejrzeniu odry).
  • Należy ograniczyć kontakty z innymi osobami do niezbędnego minimum.
  • Należy zastosować się do zaleceń lekarza i zaleceń służb sanitarnych.

Zalecenia odnośnie szczepień ochronnych przeciwko odrze:

Szczepienia ochronne przeciwko odrze są uważane za najskuteczniejszą metodę zapobiegania tej chorobie.

O możliwości wykonania szczepienia ochronnego u danej osoby decyduje lekarz po przeprowadzeniu badania kwalifikacyjnego. Osoby po 50 roku życia z dużym prawdopodobieństwem przechorowały odrę. Przechorowanie odry daje trwałą odporność na całe życie. Jeśli nie ma się pewności co do przechorowania odry, można zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzgodnienia zasadności wykonania badania w kierunku przeciwciał przeciwko odrze w klasie IgG.

Szczepienia przeciwko odrze przeprowadza się szczepionką skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce. Wszystkie zarejestrowane szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce dopuszczone są do stosowania także u osób dorosłych. Szczepionkę podaje się zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

  • U dzieci z zaległym obowiązkowym szczepieniem ochronnym przeciwko odrze należy uzupełnić to szczepienie. Szczepienia u osób do ukończenia 19 lat są bezpłatne.
  • Osoby, u których udokumentowane jest podanie dwóch dawek szczepionki przeciwko odrze traktuje się jako uodpornione przeciwko tej chorobie.
  • Osobom, u których udokumentowane jest podanie jednej dawki szczepionki przeciwko odrze zaleca się podanie drugiej dawki szczepionki, po upływie co najmniej 4 tygodni od podania pierwszej dawki.
  • Osoby, u których nie jest udokumentowane szczepienie przeciwko odrze mogą poddać się szczepieniu.

Szczepienia u osób dorosłych są wykonywane jako szczepienia zalecane, tzn. osoba szczepiona ponosi koszt preparatu szczepionkowego, zaś badanie kwalifikacyjne i zabieg podania szczepionki są wykonywane bezpłatne w poradni podstawowej opieki zdrowotnej, do której zadeklarowana jest dana osoba i która ma podpisaną umowę z NFZ na wykonywanie szczepień ochronnych.

Back to top