Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Szkolenie z aktywnego słuchania muzyki

W środę 5 grudnia 2018 roku w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej Orła Białego w Czernikowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli  z aktywnego słuchania muzyki wg metody Battie Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, poprowadzone przez panią Katarzynę Weręgowską,  nauczycielkę z 29 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi  w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele z powiatów: łęczyckiego, kutnowskiego, a także łódzkiego.

Metoda Batti Strauss jest to bardzo innowacyjna, umożliwia wieloaspektowy rozwój dzieci, poprzez szereg kreatywnych zabaw dzieci rozwijają m.in.małą  i dużą motorykę, która umożliwia płynny i poprawny rozwój. Szkolenie przygotowane przez prowadzącą było bardzo ciekawe, dużym plusem było to iż uczestnicy szkolenia wszystkie zabawy przećwiczyli na własnej skórze.  Uczestnicy szkolenia wyrazili chęć kolejnego spotkania, organizacja szkolenia w szkole w Czernikowie  zajęła się p. Ewelina Kucharska, nauczycielka oddziału przedszkolnego.
tekst i foto: SP w Czernikowie

Back to top