Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Twoja wymarzona podróż koleją

Marszałek Województwa Łódzkiego w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021 ogłasza Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn.: „Twoja wymarzona podróż koleją”

Cele konkursu

  • promocja kolei jako ekologicznego środka transportu w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021;
  • uchwycenie piękna kolei i otaczającego krajobrazu, przyrody oraz infrastruktury kolejowej;
  • utrwalanie znaczenia kolei jako jednego z podstawowych środków zrównoważonego transportu;
  • promowanie kolei jako atrakcyjny i przyjazny środowisku środek transportu;
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród uczniów szkół podstawowych.

Uczestnik konkursu

Uczeń szkoły podstawowej z terenu województwa łódzkiego, reprezentowany i zgłoszony przez rodzica/prawnego opiekuna do udziału w Konkursie, który przesłał Pracę Konkursową.

Warunki udziału w konkursie

  • praca powinna być wykonana techniką dowolną (płaską) z uwzględnieniem, że tematyka pracy przedstawia tabor Województwa Łódzkiego (Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. i POLREGIO sp. z o. o.);
  • ze zgłoszeniem należy przesłać 1 zdjęcie wykonanej pracy plastycznej zapisane w formacie *JPG – w minimalnej rozdzielczości 1280 x 720;
  • prace konkursowe należy przesłać do dnia 15 października 2021 r. do godziny 12.00.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac konkursowych.

Dla zwycięzców Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe.

Szczegóły konkursu – formularz zgłoszeniowy, regulamin i ulotka informacyjna – https://www.lodzkie.pl/rokkolei/twoja-wymarzona-podroz-koleja

Back to top
Skip to content