Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W LGD Polcentrum – nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronie: http://www.polcentrum.pl/nabory-prow/520-nabor-1-2019-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej

ogłoszenie

Back to top
Skip to content